Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

2. Lực từ

Bài 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang điện

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.054

Chưa có thông báo nào