Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

5. Tụ điện

Bài 2: Bài tập tụ điện

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 3.865

Chưa có thông báo nào