Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 2: Mạch điện chứa 1 đến 3 linh kiện

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 5.177

Chưa có thông báo nào