Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Động từ theo sau là TO V
  • Động từ theo sau là Vo
  • LUYỆN TẬP
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1: FRIENDSHIP

Bài 3: Grammar

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 4.094

Lưu ý: Câu số 4 viết lại câu trong bài giảng cô đọc nhầm, phải là "It was" các em nhé!

Chưa có thông báo nào