Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking - Task 1
  • Speaking - Task 2
  • While you listen
  • Listening - Task 1
  • Listening - Task 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

Bài 2: Speaking and Listening

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 179

Chưa có thông báo nào