Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking: Pronunciation
  • Speaking: Stress
  • Before you listen
  • Listening: Task 1
  • Listening: Task 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 8: CELEBRATION

Bài 2: Speaking and Listening

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 368

Chưa có thông báo nào