Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển trực tiếp sang gián tiếp với câu mệnh lệnh
  • Rewrite
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 5: ILLITERACY

Bài 3: Grammar

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 590

Chưa có thông báo nào