Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Phân tích biểu đồ
  • Task 1
  • Task 2
  • Task 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

Bài 4: Writing

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 181

Chưa có thông báo nào