Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Rewrite
  • Write a paragraph
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 2: PERSONAL EXPERENCES

Bài 4: Writing

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 859

Tóm tắt bài giảng: Writing của unit 2

Chưa có thông báo nào