Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Vocabulary
  • Reading
  • Phrases and Structures
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 7: WORLD POPULATION

Bài 1: Reading and Vocabulary

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 540

Tóm tắt bài giảng: Cấu trúc và từ vựng trong phần Reading của Unit 7

Chưa có thông báo nào