Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation + Practice
  • Speaking
  • Listening
  • Listening - task 1
  • Listening - task 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2: PERSONAL EXPERENCES

Bài 2: Speaking and Listening

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.864

Tóm tắt bài giảng: Speaking and Listening của unit 2

Clip 4, câu 4 cô viết nhầm thành T, các bạn sửa lại thành F giúp cô nhé

Chưa có thông báo nào