Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation + Practice
  • Speaking
  • Listening
  • Listening - task 1
  • Listening - task 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 2: PERSONAL EXPERENCES

Bài 2: Speaking and Listening

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.457

Tóm tắt bài giảng: Speaking and Listening của unit 2

Clip 4, câu 4 cô viết nhầm thành T, các bạn sửa lại thành F giúp cô nhé

Chưa có thông báo nào