Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Past simple
  • Past Continuous
  • Past perfect
  • Past perfect continuous
  • Mixed
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2: PERSONAL EXPERENCES

Bài 3: Grammar

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.843

Tóm tắt bài giảng: Chủ điểm ngữ pháp unit 2

Chưa có thông báo nào