Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Past simple
  • Past Continuous
  • Past perfect
  • Past perfect continuous
  • Mixed
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 2: PERSONAL EXPERENCES

Bài 3: Grammar

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.413

Tóm tắt bài giảng: Chủ điểm ngữ pháp unit 2

Chưa có thông báo nào