Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Change the adj clauses to adj phrases
  • Replace the underlined relative clauses by To Vo
  • Combime each pair of sentences
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

Bài 3: Grammar

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 357

Chưa có thông báo nào