Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề quan hệ xác định (p.1)
  • Mệnh đề quan hệ xác định (p.2)
  • Mệnh đề quan hệ không xác định
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 9: THE POST OFFICE

Bài 3: Grammar

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 557

Chưa có thông báo nào