Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp tỉnh lược nếu ĐTQH thay thế cho tân ngữ
  • Trường hợp tỉnh lược nếu ĐTQH đóng vai trò là chủ ngữ
  • Trường hợp tỉnh lược dùng
  • Practice
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

Bài 3: Grammar

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 420

Chưa có thông báo nào