Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Đại từ bất định (p.1)
  • Đại từ bất định (p.2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

UNIT 8: CELEBRATION

Bài 3: Grammar

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 427

Chưa có thông báo nào