Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1: FRIENDSHIP

Bài 4: Writing

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.010

Lưu ý: Ở clip 1 Rewrite cô giáo có viết nhầm từ "stay" thành "study". Các em chú ý sửa thành "stay" theo đề bài nhé!

Chưa có thông báo nào