[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • Tính đơn điệu của hàm số trên một đoạn, nửa khoảng
    • VD4
    • VD5
    • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

Tính đơn điệu của hàm số

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một đoạn, nửa khoảng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào