[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số bậc nhất/bậc nhất
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bậc nhất/bậc nhất

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào