[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • 1. Dạng đồ thị
  • 2. Các VD
    • VD1
    • VD2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào