[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
 • Xác định cực trị của hàm số f(x) dựa vào đồ thị hàm số f(x)
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • Xác định cực trị của hàm số f(x) dựa vào bảng biến thiên
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • Lí thuyết
 • VD1,2
 • Lí thuyết
 • VD1
 • Tìm cực trị của hàm số f(x)
 • Lí thuyết
 • VD1,2
Nhấn để bật tiếng
X

Cực trị của hàm số

Các bài toán cơ bản về cực trị của hàm số

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào