[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
 • 1. Xác định hệ số của hàm bậc 4 trùng phương
 • 2. Xác định hệ số của hàm bậc nhất/bậc nhất
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Nhận dạng đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số (P3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào