[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • Tương giao của hàm hợp
  • Tiệm cận của hàm hợp
  • Tiếp tuyến của hàm hợp
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Các dạng toán về hàm hợp (P3)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào