[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xác định tiệm cận của ĐTHS dựa vào BBT
  • 2. Tiệm cận đứng
  • 3. Tiệm cận ngang
Nhấn để bật tiếng
X

Đường tiệm cận

Các bài toán cơ bản về tiệm cận của đồ thị hàm số

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào