[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xác định điều kiện của tham số để hàm số có cực trị
    • Lí thuyết
    • VD1, 2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Cực trị của hàm số

Bài toán tham số liên quan đến cực trị của hàm số (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào