[Nền tảng 12] Chuyên đề Hàm số

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm GTLN-GTNN của hàm số dựa vào đồ thị hàm số
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • 2. Tìm GTLN-GTNN của hàm số dựa vào BBT
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Tìm GTLN-GTNN của hàm số trên đoạn [a; b]
  • Lí thuyết
  • VD1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Các bài toán cơ bản về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào