Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

Học kỳ II

Liệt kê

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Các kiểu liệt kê
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
X