Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • Khái niệm Cụm danh từ
    • Danh từ + động từ
  • Danh từ + tính từ & Danh từ + danh từ
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 3. Cụm danh từ (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 8.193

Tóm tắt nội dung: Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Cụm danh từ + 1 từ bố sung

Chưa có thông báo nào