Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • 1. Danh từ + Cụm Chủ-Vị đầy đủ
    • 2. Danh từ + Cụm Chủ-Vị rút gọn
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 5. Cụm danh từ (Phần 3)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.861

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Cụm Danh từ + Cụm Chủ - Vị

  • Lưu ý: Câu 8 trong bài tập tự luyện đáp án là "Whom"

Chưa có thông báo nào