Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - Các thì tương lai
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 9. Các thì của động từ (Phần 3)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.219

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Các thì tương lai

Chưa có thông báo nào