Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Words of the day
  • Grammar of the day: Câu bị động
    • Khái niệm
    • Động từ trong câu bị động cơ bản
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 12. Câu bị động

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.411

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Câu bị động (Phần 1): Khái niệm và Câu bị động cơ bản

Chưa có thông báo nào