Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - V-ing/Vinf
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 15. Danh động từ & Động từ nguyên thể

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.336

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Danh động từ & Động từ nguyên thể

Chưa có thông báo nào