Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 22. Các phép liên kết trong Tiếng Anh (Phần 5)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 850

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Nhóm liên kết: chỉ đối lập trực tiếp, chỉ điều kiện/giả thiết, chỉ cách thức, chỉ thời gian, chỉ nơi chốn.

Chưa có thông báo nào