Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 24. Cách sử dụng từ nối trong Viết đoạn văn Tiếng Anh (Phần 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 794

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Trạng từ nối: sắp sếp trật tự ý, điều kiện-giả thiết, giải thích, liên kết với ví dụ/quan điểm cá nhân/ý kết luận

Chưa có thông báo nào