HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1- 3
  • Bài 4- 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về người lính trong kháng chiến

Bài 03: Thơ về người lính trong kháng chiến (Phần 3)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.255

Nội dung bài học:

Thơ về người lính trong kháng chiến phần 3 sẽ giải đáp về dạng đề cảm nhận một chi tiết nghệ thuật hoặc nét đặc sắc nghệ thuật trong các tác phẩm. Hệ thống bài tập hướng dẫn giải đáp từ bài 1 đến bài 5.
Khi học bài cần lưu ý:
- Học bài cũ ở nhà.
- Làm trước các bài tập kèm theo bài giảng.
- Chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ.
Chúc các em học tập thật hiệu quả!

Chưa có thông báo nào