HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Đọc hiểu văn bản
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam

Bài 02: Thơ về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.752

Nội dung bài học: Giải quyết các bài tập thuộc dang đề đọc hiểu của các tác phẩm thơ về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Khi học cần lưu ý: Học bài cũ ở nhà, chuẩn bị các bài tập tự luyện, chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ.
Chúc các em học tập tốt!

Chưa có thông báo nào