HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò và vị trí
  • Ví dụ 1- 2
  • Ví dụ 3 -4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kĩ năng làm bài trắc nghiệm

Bài 01: Kĩ năng làm bài trắc nghiệm

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 669

Chưa có thông báo nào