HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 11
  • Bài 12
  • Bài 13
  • Bài 14
  • Bài 15
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam

Bài 06: Thơ về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam (Phần 6)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 874

Bài học tiến hành chữa các bài tập số 11, bài số 15. Các em cần chuẩn bị trước bài tập, chú ý lắng nghe và theo dõi thầy chữa bài, không quên ghi chép đầy đủ để bài học đạt hiệu quả.

Chưa có thông báo nào