Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Tiếng gà trưa

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 151 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 151 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 151 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 151 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1, câu 2 Luyện tập trang 151 Ngữ văn 7 tập 1
X