Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Góc ở tâm.
  • 2. Số đo cung.
  • 3. So sánh hai cung.
  • 4. Khi nào số đo cung AB = Số đo cung AC + số đo cung CB ?
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 03. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 01. Góc ở tâm. Số đo cung.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.969


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Góc ở tâm, số đo cung.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video và hoàn thành các bài tập tự luyện.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào