Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Công thức tính diện tích hình tròn.
  • 2. Công thức tính diện tích hình quạt tròn.
  • 3. Các ví dụ.
    • Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3.
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG 03. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.827


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video và hoàn thành các bài tập tự luyện.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào