Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Bố cục của văn bản

Độ dài: 57 phút

Tóm tắt nội dung

Các em hẳn đã quen thuộc với cấu trúc ba phần của một bài văn: mở bài, thân bài, kết bài. Nhưng vai trò và mối quan hệ của mỗi phần như thế nào? Trong phần thân bài, có những cách nào để bố trí, sắp xếp nội dung một cách hợp lí, ấn tượng? Làm sao để có bài viết văn vừa ngắn gọn, súc tích lại vừa đảm bảo đủ ý. Bài giảng Bố cục của văn bản ngày hôm nay sẽ mang lại câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bố cục của văn bản
  • Vai trò, quan hệ giữa các phần
  • Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài - Ví dụ 1; 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Luyện tập - Bài 1a
  • Bài 1b
  • Bài 1c
  • Bài 2
  • Bài 3
X