Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (tiết 1)

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Hoàn cảnh sáng tác văn bản
  • Nhan đề, chủ đề của tác phẩm
  • Phân tích tác phẩm: Tình huống truyện
X