Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Mở rộng câu - Bài 1
  • Bài 2
  • Dạng 3: Thêm trạng ngữ cho câu - Bài 1
  • Bài 2
  • Dạng 4
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 342

Chưa có thông báo nào