Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 4)

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Từ - Dạng 1: Xác định và nêu tác dụng của phép liệt kê
  • Dạng 1 (tiếp)
  • Dạng 2: viết đoạn văn có sử dụng biện pháp liệt kê
X