Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và đặc điểm
  • Sử dụng thành ngữ
  • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2 - bài 4
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 1

Thành ngữ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 149

Thành ngữ là những cụm từ cố định, giàu hình ảnh, thể hiện một ý nghĩa trọn vẹn nào đó và thường được sử dụng trong câu như là một từ/cụm từ. Thành ngữ khiến cho cách diễn đạt của ta thêm sống động, hấp dẫn hơn. Bài giảng ngày hôm nay, cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu về đơn vị ngôn ngữ ấy.Chưa có thông báo nào