Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Các trường hợp dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu
  • Các trường hợp dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu (tiếp)
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 2

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 181

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. 
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào