Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 2

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 85

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào