Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 3 (Tiếp)
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Căn thức. Rút gọn biểu thức chứa căn

Bài 4: Tìm điều kiện xác định của biểu thức (Tiết 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 930

Nội dung bài học: Tiếp tục thực hiện các bài toán của dạng tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa dấu căn.

Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng, chăm chỉ làm bài tập tự luyện.

Chưa có thông báo nào