Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2a;b
  • Bài 2c
  • Bài 2d; e
  • Bài 2f;g;h
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Hàm số bậc nhất

Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 635

Nội dung bài học: Nhắc lại và bổ sung một số khái niệm về hàm số. Dạng 1- Tìm tập xác định của hàm số

Trong tiết học đầu tiên của CĐ Hàm số bậc nhất, chủ đề 1 này, cô giáo sẽ hướng dẫn các em thực hành: Tìm tập xác định của hàm số.
Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và chăm chỉ làm bài tập tự luyện nha!

Chưa có thông báo nào